amanahguru
May 10th 1980  (Age 41)
Male
Northwest Territories   

<< November 2021 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30If you want to be updated on this weblog Enter your email here:rss feedWednesday, April 26, 2017
TUGAS MASYARAKAT ISLAM TERHADAP AKHLAQ

TUGAS MASYARAKAT ISLAM TERHADAP AKHLAQ Sesungguhnya tugas masyarakat Islam terhadap akhlaq adalah sebagaimana tugasnya terhadap aqidah, pemikiran dan ibadah. Tugas (peran) mereka terhadap akhlaq ada tiga hal, yakni Taujih (mengarahkan), Tatshit (memperkuat), dan Himaayah (memelihara). Taujih atau pengarahan itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, propaganda di berbagai mass media, pembekalan, dakwah dan irsyad (menunjuki jalan yang lurus). Adapun Tatshit (memperkuat) itu dilakukan dengan pendidikan yang sangat panjang waktunya, dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah dan universitas. Sedangkan Himaayah itu bisa dilakukan dengan dua hal berikut: Dengan pengendalian opini umum secara aktif, dengan selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar serta membenci kerusakan dan menolak penyimpangan. Dengan hukum atau undang-undang yang melarang kerusakan sebelum terjadinya dan pemberian sanksi setelah terjadinya. Hal itu untuk menakut-nakuti (tarhib) orang yang hendak menyeleweng dan mendidik orang yang merusak serta membersihkan iklim berjamaah dari polusi moral. Dengan tiga hal ini, yaitu taujih, tatsbit dan himaayah maka akhlaq Islam akan tumbuh, berkembang dan berjalan dalam kehidupan sosial seperti berjalannya air yang m engandung zat makanan dalam batang pohon sampai ke daun-daunnya. Maka bukanlah masyarakat Islam itu masyarakar yang di dalamnya akhlaq orang-orang yang beriman bersembunyi, sementara akhlaq orang-orang yang rusak muncul di permukaan. Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang di dalamnya perilaku kekerasan orangorang kuat mendominasi yang lemah dan yang lemah semata-mata tunduk kepada yang kuat. Bukan disebut masyarakat Islam itu masyarakat yang menyembunyikan taqwallah dan muraqabah kepada-Nya serta takut terhadap hisabNya. Sehingga kita melihat manusia berbuat sesuatu seakan mereka menjadi tuhan-tuhan terhadap dirinya sendiri dan mereka terus berlaku demikian seakan di sana tidak ada hisab yang menunggu. Mereka terus dalam keadaan lalai, berpaling dan merasa cukup dengan apa yang sudah diperoleh di dunia. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang diliputi oleh sikap tawaakul (bermalasmalasan) dan menyerah kepada keadaan, bersikap lemah dan berfikir negatif dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup serta melemparkan kesalahan kepada ketentuan takdir. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang merendahkan orang-orang shalih dan memuliakan orang-orang fasik, mendahulukan orang-orang yang berbuat dosa dan mengakhirkan orang-orang yang bertaqwa. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang menzhalimi orang yang berlaku benar, sementara ia justru mendukung para khahlifah kebathilan. Mereka mengatakan kepada orang yang dipukul, "Diamlah kamu, jangan berteriak!," dan bukannya mengatakan kepada orang yang memukul, ."Tahanlah tanganmu!" Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang segala macam kewajIban dirusak, seriap keinginan nafsu mereka turuti dan segala sesuatu diselesaikan dengan risywah (suapmenyuap). Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang orang tuanya tidak dimuliakan dan orang mudanya tidak dikasihi, serta orang yang punya keutamaan tidak dihargai. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang akhlaqnya menjadi luntur dan meleleh, yang laki-laki menyerupai wanita dan kaum wanitanya menyerupai laki-laki. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang tersebar di dalamnya fakhisyah (perbuatan keji), kaum laki-lakinya tidak memiliki kecemburuan dan kaum wanitanya kehilangan rasa malu. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang orentasinya dalam beramal adalah riya' dan munafik atau untuk mencari pujian dan popularitas. Di sana hampir-hampir tidak ada lagi pejuang dari kalangan orang-orang yang ikhlas dan baik, yang bertaqwa dan yang tidak menonjolkan diri. Yaitu apabila mereka hadir, mereka tak dikenal dan apabila mereka pergi, orang tidak mencari (karena merasa kehilangan). Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang diwarnai oleh akhlaq orang-orang munafik, apabila berbicara ia dusta, apabila berianji tidak menepati, apabila dipercaya berkhianat dan apabila bertengkar ia berbuat curang. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang bapak-bapak dan anak-anak mereka ditelantarkan. Sehingga anak menjadi durhaka terhadap orang tua, hubungan sesama saudara menjadi kering (tidak bersahabat), saling memutuskan silaturrahim, para tetangga saling bertengkar, ghibah membudaya, mengadu domba dan merusak hubungan baik merajalela, sikap egois menjadi identitas anggota masyarakat. Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang tidak diatur oleh keutamaan dan nilai-nilai moralitas yang luhur. Akan tetapi, masyarakat Islam adalah masyarakat yang senantiasa berusaha untuk komit dan terikat dengan ketentuan tersebut, meskipun hal itu sulit dan penuh pengorbanan. Tidak heran, karena misi diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlaq manusia."abi SAW bersabda: "Sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali untuk menyempurnakan, akhlaq." (HR. Bukhari, Hakim dan Baihaqi) Maka tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat ini antara ilmu dan akhlaq, antara seni dengan akhlaq, antara ekonomi dengan akhlaq, antara politik dengan akhlaq dan bahkan antara perang dengan akhlaq. Karena akhlaq merupakan unsur yang mewarnai segala persoalan hidup dan sikap hidup seseorang, mulai dari yang kecil sampai urusan yang besar, baik yang berdimensi individu maupun sosial. Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)

Posted at 12:26 pm by amanahguru
Make a comment  

Sunday, January 24, 2016
Sambungan

Han troh hajat ulon tuan
Aneuk lon tan hareuta rugoe
Teungoh-teungoh duek meututo
Ka teupako raja nanggroe


Yub keurusi ka meutajo
Ka a ka o dum sinaroe
Kulah kama ka meuhambo
Ka teupeuro intan pudoe


Hana mumet meung sigeutu
Tuanku reubah teupipoe
Wazi meuntroe habeh karu
Ka'a ka'u hana bagoe


Wazi Budiman beudoh laju
Mueng tuanku raja nanggroe
Jimueng ulee laju rijang
Ka jitatang deungon jaroe


Wazi kheun bak uleebalang
Jak tariwang bandum tawoe
Jibeudoh le teuma rijang
Dum sibarang bandum tawoe


Habeh dum a woe sikalian
U bineh biang baro sampoe
Muwoe kisah Parek Budiman
Mueng junjongan raja nanggroe


Banta tinggai dua gob nyan
Nyang laen tan le meung sidroe
Jipeubeudoh duli sulotan
Jilatatang jitumpang bak dhoe


Raja teuduek tahe mandang
Wazi rijang tanyong meunoe
Deelat ampon po junjongan
Pakon bimbang tuanku droe


Peuekeu sabab po jeunulang
Nyang jeuet bimbang payong nanggroe
Meunan neukheun wazi budiman
Seuot yoh nyan peugah meunoe


Deungo wazi lon peugah ban
That syugulan ulonteu nyoe
Oh lon ingat aneuk lon tan
Hana lawan susah kamoe


Adat mate ulon tuan
Aneuk lon tan soe nyang gantoe
Nyankeu sabab ulon susah
Pakri ilah peugah jinoe


Deelat ampon sialam syah
Bit nyo susah tuanku droe
Ulon sidroepi cit meunan
Ngon junjongan saban that roe


Hana aneukpi meung sikhan
Ka sipadan duateu nyoe
Neupateh lon po meukuta
Na bicara bak lon sidroe


Bah le taproh patong beurala
Bek le puja tuanku droe
Hana sapeue manfaat na
Padum lama ka tapujoe


Cuba pike wahe deelat
Sapeue hajat han ek sampoe
Jinoe tuanku ta Iseulam
Bah tahantam patong jinoe


Bandum rakyat yue Iseulam
Dara agam dum sinaroe
Meunan nyang got bak ulon pham
Bah tahantam patong pindoe


Bek pujoe le deelat makam
Ta Iseulam dum geutanyoe
Hana guna seumbah patong
Neupateh lon tuanku droe


Hana sapeue ek jitulong
Uleh patong keu geutanyoe
Poteu raja salah waham
Tanyong rijang teuma meunoe


Paki rupa ta Iseulam
Pakri macam kheun bak kamoe
Wazi seuot teuma nyoe ban
Ngo lon tuan peugah jinoe


Nyang Iseulam po junjongan
Raja Sulaiman lon ngo bunyoe
Hana nyang sa ngon Sulaiman
Hai junjongan barangkasoe


Lam donya nyoe nyan sulotan
Pujoe Tuhan malam uroe
Baitulmukaddis nanggroe gob nyan
Sulaiman raja seureuloeNyankeu raja nyang Iseulam
Nyang geunggam langet ngon bumoe
Ateueh angen geumeukandran
Han soe lawan gob nyan sidroe


Hana sapat na teuladan
Han ek bintang barangkasoe
Asoe rimba dum binatang
Jen hewan ban sinaroe


Bandum sujud bak Sulaiman
Hana nyang han keunan jiwoe
Meunan wazi geupeugah ban
Syahi alam seuot meunoe


Ulonteu nyoe salah waham
Hana troh pham pike lon nyoe
Meunyo meunan ban tapeugah
Rakyat takrah bak uroe nyoe


Bak Sulaiman lon meulangkah
Raja meugah nibak kamoe
Seuot wazi teuma pantah
Bek khalifah neujak keudroe


Bek tuanku neumeulangkah
Jeuoh leupah teumpat nanggroe
Bah le lon jak deungon rakyat
Tinggai deelat di meuligoe


Sabab nanggroe hana mupat
kadang sisat roh meupaloe
Baitulmukaddis bit jeuoh that
Tan soe tupat barangkasoe


Meunan wazi dum riwayat
Seuot deelat teuma meunoe
Meunyo meunan wahe sahbat
Bungka leugat kaman jinoe


Beudoh laju bek le lambat
Taba rakyat bek le laloe
Meunan sabda nibak deelat
Beudoh leugat dum sinaroe


Hingga teuma haba nyang rab
Geukrah rakyat bungka jinoe
Dalam kuta teubiet leugat
Tinggai deelat di meuligoe


Wazi Budiman le beurangkat
Deungon rakyat nam ribee droe
Ban sinaroe cukup leungkap
Deungon alat cokma beusoe


Peudeueng khanja beusoe bulat
Cukop alat leumbeng cakcoe
Uroe malam geuberangkat
Miseue rakyat jak prang nanggroe


Padum na treb geujak sabe
Sampoe ugle ujong nanggroe
Jak Iseulam ureueng Meuse
Mangat ate dum sinaroe


Na peuet buleuen geujak sabe
Didalam gle huteuen duroe
Teutap geujak ureueng Meuse
Laen syawe lon hareutoe


Nyang lagee nyoe han kureule
Bak lon pike wahe adoe
Ragam laen ulon rawi
Han le meukri nyang lagee nyoe


Bukon sayang lon eu campli
Ngon boh sunti tapeulawan
Ammabakdu ureueng maie
Peugot sure di ureueng nyan


Ulon peugah Sulaiman Nabi
Ngo lon rawi jinoe kaman
Bak siuroe tren jibrai
Ubak nabi neukheun nyoe ban


Hai Sulaiman deungo kamoe
Lon peurunoe sikalian
Ureueng Meuse teuka keunoe
Bak uroe nyoe sikalian


Peu Iseulam dum sinaroe
Tayue pujoe sidroe Tuhan
Lheueh Jibrai dum neupeugah
Sahbat pantah neuhei keunan


Wahe sahbat ngo lon peugah
Rakyat takrah keunoe rijang
Ban jideungo jijak pantah
Rakyat jikrak dum sibarang


Jeuep-jeuep nanggroe jijak peugah
Bue ngon reungkah eungkot insan
Rakyat jitren that bahrullah
Han ek peugah wahe rakan


Binatang gle badeuek gajah
Lutong reungkah kala pisan
Nyang dilaot han ek peugah
Blah bicah eungkot sibarang


Laen nibak nyan han lon peugah
Panyang kisah wahe rakan
Dum binatang ka meusapat
Bak deelat raja Sulaiman


Yoh nyan nabi neukheun leugat
Ubak rakyat dum sibarang
U bineh gle tabeurangkat
Jak preh sahbat wahe rakan


Meunan nabi neuriwayat
Beudoh leugat sikalian
Hingga sampoe ubak teumpat
Piyoh rakyat didalam biang


Didalam biang peunoh sarat
Ka meusapat bandum keunan
Rakyat nabi teuduek siat
Laen sahbat lon karangan


Ureueng Meuse lon riwayat
Bandum rakyat teungoh jalan
Tujoh buleuen geujak sabe
Didalam gle rimba Tuhan


Hingga sampoe Tuhan neubri
U bineh gle keunan datang
Teuma beudoh sahbat nabi
Geueumpeueng le dum ureueng nyan


Tahe mandang ureueng Meuse
Dalam ate geulahe han
Ban geukalon binatang gle
Kuyu ate sikalian


Nyum teumakon ureueng Meuse
Binatang gle peutoe keunan
Peurab laju ureueng nanggroe
Mumat jaroe yoh nyan rijang


Didalam blang meusoe geumoe
Ret deh ret noe ka troh keunan
Ureueng Meuse dum sinaroe
Jipujoe nabi Sulaiman


Teuma geuba dum ureueng nyoe
Jipuwoe laju u dalam
Hingga seupot asa uroe
U meuligoe ka troh datang


Dalam kuta tamong leugat
Bak deelat nabi Sulaiman
Mideuen peunoh blangpi sarat
Le that rakyat han tatuban


Neupeujamee uleh nabi
Ureueng Meuse nyang jak keunan
Neupeuindah jroh han sakri
Uleh nabi Rasul Tuhan


Ureueng Meuse mangat ati
Pujoe nabi dum ureueng nyan
Padum na treb teuma lawi
Tanyong nabi teuma yoh nyan


Posted at 07:49 am by amanahguru
Make a comment  

HIKAYAT ACEH JILED KEU SAAlhamdulillah sigala pujoe
Tuhan sidroe Maha Kuasa
Rahman Rahim Tuhan sidroe
Keu geutanyoe bandum hamba


Manusia jen ngon hiwan
Allah Tuhan nyang peuhamba
Nyang bri raseuki dum sibarang
Poku Tuhan laen nana


Wajeb ateueh sikalian
Sidroe Tuhan Beutathee na
Oh lheueh pujoe poku Tuhan
Keu junjongan seulaweuet Ion ba


iSeulaweuet saleuem ateueh Muhammad
Pangulee umat dum sineuna
Allahumma salli 'ala Saidina Muhammad
Pangulee umat dum sineuna


Nabi Muhammad peusuroh Tuhan
Ubak gob nyan sigala hamba
Ya Tuhanku neutamah rahmat
Ateueh Muhammad saidil anbia


Ateueh wareh sigala sahbat
Sigala umat Nabi Mustafa
Insya Allah beutroh hajat
Lon meusurat saboh calitra


Haba jameun lon riwayat
Cit ka treb that dilee masa
Masa keurajeuen Nabi Sulaiman
Bak masa nyan nyoe calitra


Sidroe raja lon karangan
That analan hana tara
Lon mohon tulong bak hadarat
Beuek tamat ulon rika


Ya Tuhanku po nyang ahad
Peutroh hajat pinta hamba
Barangkajan nyang lon harap
Ya hadarat cit bak gata


Hambateu nyoe nyang hina that
Laen tan pat lon mupinta
Neubri sampoe ban nyang hajat
Beuek tamat surat langka


Neubri ate trang ngon teupat
Neubri kuat po keu hamba
Lheueh meulakee ubak Tuhan
Karangan jinoe lon mula


Teuma laju lon mat kalam
Lon reugam keure tah safa
Lon cok daweuet mirah hitam
Ulon rakam seun sibanja


Bahsa Aceh lon ejaan
Lon boh padan sanjak gata
Bahsa Meulayu na meujan-jan
Mangat reumbang pakhok rika


Lon seumurat hana utoh
Lon cuba boh lhee pat banja
Kheut hana get banja han roh
Lon teungku beh dungoe raya


Meungna sisat deungon salah
Harap meuah hai seedara
Bahkeu oh noe nyoe khuteubah
Alkisah jinoe lon mula


Ajaeb subhanallah
Lon peugah haba saboh roe
Sidroe raja ulon kisah
Meusyeuhurah jeuep-jeuep nanggroe


Rakyat rame that: bahrullah
Mat peurintah peuet boh nanggroe
Barangkasoe han ek teugah
Nyan khalifah nyang seureuloe


Mat keurajeun nanggroe Meuse
Hukum ade hana bagoe
Hukum that kong raja ade
Sampoe ugle rame nanggroe


Nanggroe Yaman deungon Bagdad
Raja deelat nyang hareutoe
Nyang saboh treuk Buni Ara
Neumat raja peuet boh nanggroe


Nyankeu teumpat mat neuraja
Rame banda hana bagoe
Nama raja Asim bin Sifun
Ato turun lon hareutoe


Jeuep-jeuep raja keunan jitren
Oh meuhimpon rame han soe
Geunap uroe sabe hukum
Le that kaum hana bagoe


Meuntroe wazi deungon bujang
Uleebalang nam ribee droe
Bintara cut bintara biang
Han ek teelan lon hareutoe


Rakyat laen tan lon peugah
That bahrullah aneuk nanggroe
Sidroe wazi nyang that meugah
Nyang peurintah dum sinaroe


Akaipi jroh tangan murah
That meutuah hana bagoe
Parek Budiman nan geurasi
Nyankeu wazi nyang seureuloe


Le hikeumat deungon sakti
Geumasehpi hana bagoe
Raja ade nanggroe makmu
That meusyeuhu lam alam nyoe


Cina dagang kleng Meulayu
Barat timu keunan sampoe
Dum syedaga mangat ate
Hana wase gle ngon nanggroe


Tan soe reubot sampoe ugle
Beureukat ade raja nanggroe
Salah bacut tan Iseulam
Dara agam dum sinaroe


Seumbah patong barangkajan
Nyan jikhadam malam uroe
Judo raja ngo lon rawi
Peurmaisuri nama putroe


Rupa jroh that hana sakri
Kilat bibi ban meuk uroe
Muka rumeh bibi lipeh
Kulet puteh jeuet talhoh droe


Soe nyang kalon ate gaseh
Bak taeh-eh roh talumpoe
Poteu raja that neugaseh
Cut puteh ceudah han bagoe


Barangkapeue han torn teupeh
Hana neuweh meung :siuroe:
Putroe tuha tan peuduli
Daok ngon cut ti sinan laloe


Putroe tuha tan neuwoe Ie
Sinan sabe malam uroe
Sabab putroe mantong muda
Poteu raja galak han soe


Dua reutoh thon umu raja
Nyang ka tuha nam droe putroe
Salah bacut raja male
Han meusampe tan geulantoeKeu peue meugah oh teupike
Watee mate soe mat nanggroe
Bak siuroe teukeudi Tuhan
Sulotan teuringat keudroe


Oh teuringat aneukneu tan
Sulotan ka roh bak neumoe
Ie mata ro basah badan
Susah han ban raja nanggroe


Uroe malam teungeutneu han
Neumeulawan neupoh-poh droe
Tuan putroe tanyong yoh nyan
Ceupet badan deungon jaroe


Pakon judo that dukaan
Peue ingatan tuanku droe
Nyang dilee kon han tom meunan
E junjongan pakon meunoe


Meunyo salah ulon tuan
Judo badan neupoh jinoe
Meunan neukheun peurmaisuri
Cut putroe ti su sira neumoe


Teuma seuot meukuta duli
Bak putroe ti peugah meunoe
Hana salah bungong pade
Bek tamoe le hai sambinoe


Dilon putroe susah ate
That teupike keu inong droe
Oh lon ingat han meusampe
Sabab male lon hai putroeLon that susah hana lawan
Aneuk badan tan meung sidroe
Kadang mate lon hai intan
kadang pajan nyawong sampoe


Oh mate lon puteh licen
Soekeu laen teuma gantoe
Nyankeu sabab lon that ngeuren
Bintang canden pakri jinoe


Meunan neukheun le khalifah
Seuot pantah tuan putroe
Ampon deelat sialam syah
Ngo lon peugah tuan droe


Yue hei nujum Faki Syiah
Deelat yue krah jeuep-jeuep nanggroe
Neukhanduri bri seudeukah
Faki Syiah dum sinaroe


Yue meukaoi ngon meudoa
Aneuk beuna keu geutanyoe
Meunan nyang got bak lon kira
Dum peundita yue hei keunoe


Han jan habeh putroe peugah
Khalifah neuhei le meuntroe
Bak peurdahna neukheun pantah
Faki syiah tahei keunoe


Meuntroe beudoh laju bagah
Nujum jikrah dalam nanggroe
Jikrah nujum timu barat
Haba deelat jihareutoe


Han padum Jreb hingga lambat
Ubak deelat ka troh sampoe
Dalam kuta ka meusapat
Hadap deelat raja nanggroe


Ampon tuanku po meukuta
Peue neusabda tuanku droe
Deelat peugah jinoe sigra
Peue keurija neuhei kamoe


Soe tuanku nyang ka mate
Lon peurae hareuta jinoe
Meunan seumbah bandum sare
Neuseuot le raja nanggroe


Nyang lon meuhei gata dumna
Tameudoa keu lon sidroe
Lakee keu lon aneuk beuna
Nyankeu pinta hajat kamoe


Teuma seuot dumna syiah
Han peue salah tuanku droe
Kamoe lakee jinoe pantah
Deelat syah hajat sampoe


Poteu raja ate dasyah
Deelat syah hajat sampoe
Neusie keubeue lumo bubiri
Neukhanduri raja nanggroe


Mangat ate Ahm Faki
Pengpi geubri pruetjih ka troe
Lakee doa dum jirata
Aneuk raja beuna sidroe


Uroe malam tango su bra
Agam dara dum sinaroe
Seumbah patong beungoh seunja
Bak beurala jipeujok droe


Mangat ate poteu raja
Han neukira hareuta rugoe
Bak taingat bit-bit ek na
Dum ulama jileuengjaroe


Ka peuet buleuen lakee doa
Han cit ek na harne putroe
Tango kiroh jeuep-jeuep gampong
Jeuep-jeuep jurong meunasah sagoe


Faki Syiah lakee tulong
Ubak patong jilungkob droe
Umu sithon meunan sabe
Jimeudike cula-caloe.


Ka jitapa jeuep luak gle
Bak jipike sang ek sampoe
Bitpi meunan aneukneu tan
Kon bak Tuhan jileuengjaroe


Raja susah hana lawan
Aneukneu tan hareuta rugoe
Poteu raja marit nyoe ban
Di hadapan wazi meuntroe


Dinab geusyik uleebalang
Waki bujang imam sagoe
Turon sabda bak sulotan
Pakri padan wahe meuntroe


Posted at 07:44 am by amanahguru
Make a comment  

Friday, July 22, 2005
IBNU BATOTA 


Posted at 04:34 am by amanahguru
Make a comment